Pagina opties

Groter

Gebiedsregisseurs en rayonbeheerders

Aan de slag voor een leefbare buurt of een leefbaar dorp. Of het nu om sociale vragen (gebiedsregie) of om de openbare ruimte (stadsbeheer) gaat, de inwoners staan centraal. De gemeente zoekt aansluiting bij de leefwereld van de inwoners en ondersteunt initiatieven of voorstellen voor de (dagelijkse) leefbaarheid.

Het werkgebied van de gemeente is verdeeld in twee rayons, Noord en Zuid, en de grens is de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Elk rayon bestaat uit één rayonbeheerder, één gebiedsregisseur en serviceteams. Zij worden bij de uitvoering bijgestaan door een team flexibel inzetbare medewerkers.

Gebiedsregisseurs en Rayonbeheerders

Bereikbaarheid

Telefoonnummer

Website / e-mailadres

Melding (ook buiten kantooruren)

140596

www.delfzijl.nl

Gebiedsregisseur Noord, Edwin Broekman

(0596) 63 93 99

e.broekman@delfzijl.nl

Gebiedsregisseur Zuid, Klaas Bult

(0596) 63 93 85

k.bult@delfzijl.nl

Gebiedsregisseur Centrum Delfzijl, Gerda Degenhart

(0596) 63 91 64

g.degenhart@delfzijl.nl

Rayonbeheerder Noord, Hans Folkers

140596

h.folkers@delfzijl.nl

Rayonbeheerder Zuid, Dominique Ottens

140596

d.ottens@delfzijl.nl

Gebiedsregie

Gebiedsregisseurs zijn de spil als het gaat om dat samenspel tussen inwoners en gemeente. Zij zijn het schakelpunt in contact en tussen de gemeente, andere partijen en buurt- of dorpsbewoners. De gebiedsregisseurs werken daarbij nauw samen met de rayonbeheerders van stadsbeheer. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leefbaarheid, bewonersparticipatie en -initiatieven.

Stadsbeheer

Stadsbeheer zet zich in voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte waarbij schoon, heel en veilig centraal staan. Het team Gemeentewerken staat garant voor de dagelijkse uitvoering hiervan in dorp en wijk.

De werkzaamheden van team Gemeentewerken zijn: onderhouden van riolering, wegen, bermen, voet- en fietspaden, sportvelden, groenvoorzieningen, natuur- en recreatiegebieden, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair, verkeersborden, bewegwijzering en onderhouden van speeltoestellen. Ook zorgt het team dat dorpen en wijken voor, tijdens en na evenementen (zoals Pinksterfeesten, Koningsdag, DelfSail) er netjes en verzorgd uitzien. De eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie en vlotte afhandeling van meldingen ligt bij de rayonbeheerders. Ook op straat kunt u onze herkenbare servicemedewerkers direct aanspreken.