Pagina opties

Groter

Coronamaatregelen

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

De gedeeltelijke lockdown geldt vanaf woensdag 14 oktober, 22.00 uur.

Kijk op de site van de Rijksoverheid welke maatregelen en voorwaarden gelden.

In deze factsheet staan alle maatregelen op een rij.

Basisregels voor iedereen:

  • Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
  • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  • Vermijd drukte:
    - ga weg als het te druk is;
    - reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Routekaart

Welke maatregelen gelden op welk moment? De routekaart met vier risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden.