Pagina opties

Groter

Vluchtelingenpaspoort

 • Samenvatting

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Als vluchteling hebt u in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

  Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus (de duur van uw verblijfsvergunning).

 • Hoe werkt het?

  • U vraagt een vluchtelingenpaspoort aan door persoonlijk langs te komen bij de gemeente.
  • De gemeente neemt met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken op.
  • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort.
  • U haalt het persoonlijk op bij de gemeente (dit kan meestal binnen 5 werkdagen na uw aanvraag).

  Vluchtelingenpaspoort gestolen of kwijtgeraakt

  Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Doe altijd aangifte bij de Nederlandse politie. Neem het proces-verbaal van de politie mee naar de gemeente om een nieuw vluchtelingenpaspoort aan te vragen.

 • Meenemen

  Neem de volgende documenten mee bij de aanvraag:

  • Een geldig verblijfsdocument asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Een goed gelijkende kleurenpasfoto. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
  • Eventueel uw oude vluchtelingenpaspoort.
  • Is uw oude vluchtelingenpaspoort gestolen of kwijtgeraakt? U hebt dan ook een proces-verbaal van de politie nodig.
  • Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met originele paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd.
 • Voorwaarden

  U krijgt een vluchtelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De Verenigde Naties (VN) erkent u als vluchteling.
  • U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst.
  • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

  Kinderen eigen paspoort

  Kinderen van elke leeftijd kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.

 • Kosten

  vluchtelingenpaspoort € 55,35
  spoedtoeslag € 49,85

 • Goed om te weten

  Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort?

  Met een vluchtelingenpaspoort kunt u vanuit Nederland naar het buitenland reizen, maar niét naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs.

  Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u een vluchtelingenstatus moet hebben om een vluchtelingenpaspoort te krijgen. Dit is het geval als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus, dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? U kunt toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning (uw verblijfsstatus).

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)