Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Aangepaste openingstijden december 2020

  In verband met de herindeling en de feestdagen is de gemeente in december niet op de normale tijden bereikbaar. Lees hieronder wanneer u ons kunt bereiken. Alle informatie over onze bereikbaarheid leest u ook op de website van de nieuwe gemeente.

 • Delfzijl krijgt nieuw monument ´Stilstaan´

  Op het stationsgebied in Delfzijl komt een nieuwe monument genaamd: Stilstaan. Wethouder Hans Ronde: "De stenen die onderdeel waren van het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in januari jl. verdienen een blijvende status in de openbare ruimte. De huidige plaquette ter nagedachtenis aan de deportatie van de Joodse inwoners van de oude gemeente Delfzijl op 11 maart 1942 aan de zijgevel van het stationsgebouw in Delfzijl is qua vormgeving en uitvoering aan vervanging toe. Het idee achter het monument Stilstaan is om deze twee Joodse gedenkmonumenten te verenigen in een nieuw en blijvend monument." Het monument is ontworpen door Elex Kappen, werkgroeplid van de werkgroep 4 mei Delfzijl centrum.

 • Coalitieakkoord gemeente Eemsdelta: ‘Samen werken aan onze toekomst’

  Met lef, ambitie en enthousiasme voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta realiseren. Waarbij we streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee doet. Dat is de missie van de vier politieke partijen die het coalitieakkoord voor de gemeente Eemsdelta 2021-2026 hebben gesloten.

   

 • Melding doorgeven aan de gemeente

  Wilt u een melding doen over uw woonomgeving? Dat kan niet meer in de app van de gemeente. Geef uw melding eenvoudig door via de website.

 • Laatste uitgave Nieuwsbrief Koers 2022

  De nieuwsbrief Koers 2022 verschijnt om u op de hoogte te houden van diverse projecten in en rondom de gemeente Delfzijl.

 • Sorteeranalyse huishoudelijk afval

 • Meest gestelde vragen en antwoorden omwisseling grijze en groene containers

 • Meest gestelde vragen en antwoorden over de papiercontainer

 • Algemene plaatselijke verordening

  De gemeenteraad heeft ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van Delfzijl. Het is vanaf nu verboden om in Delfzijl ballonnen op te laten, met magneten te vissen en lachgas te verkopen en te gebruiken op de openbare weg en in openbare gelegenheden.

 • Adverteren op gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org.

 • 30 juni: online EBG Kenniscafé 'Professionele video’s maken met je smartphone’

  Video's worden steeds vaker ingezet binnen online marketing. Wil jij als ondernemer online meer zichtbaar zijn?

 • College legt Bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' voor aan raad

  Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie. 

 • Verruiming openingstijden supermarkten, detailhandel en contactberoepen

  Het college heeft besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen vanwege het coronavirus opnieuw tijdelijk te verruimen van 1 juni tot 1 september 2020. Het college heeft aanvullend besloten dat de tijdelijke verruiming ook geldt voor de overige detailhandel en contactberoepen. De openingstijden zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur in plaats van 13.00 tot 18.00 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat.

 • Plein De Vennen en Spoorstraat

  De werkzaamheden aan het Plein De Vennen vorderen gestaag. De verlichting en de beplanting zijn aangebracht en de komende periode is daar aandacht voor de verzorging van de beplanting en waar nodig herstel van de bestrating. Daarna rest nog de laatste inrichting van het plein, zoals zitelementen en afvalbakken, Omdat enkele banken worden hergebruikt, worden deze nog goed schoongemaakt. Ook worden de speeltoestellen (terug) geplaatst en worden enkele laadpunten voor elektrische auto's aangelegd. Het verblijf op plein De Vennen wordt steeds prettiger.

 • Adverteren op Gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org. Het staat u vrij om te adverteren op deze website, maar willen u er toch graag op wijzen dat dit niet de gemeentegids van de gemeente Delfzijl is. Akse Media is de uitgever van onze gemeentegids. De papieren gemeentegids 2020-2021 wordt dit jaar niet uitgebracht, omdat we in 2021 overgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De digitale gemeentegids van de gemeente Delfzijl vindt u op: https://delfzijl.smartmap.nl.

 • Hoe gaat het nieuwe Cultuurcluster eruitzien?

  Ontwerpers en adviseurs worden uitgenodigd zich aan te melden voor de opdracht om een ontwerp te maken voor deelgebied drie van Delfzijl Centrum Zuidoost. Dit heeft de gemeente Delfzijl op 27 maart 2020 bekend gemaakt via Tendernet. Het is een groot project en daarom wordt de opdracht Europees uitgezet: een Europese Selectie dus.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 18 maart

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.