Herinrichting Stationsplein; een plek om te verblijven

Met de herinrichting van het stationsplein in Delfzijl maakt de gemeente het centrum van Delfzijl aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Het stationsplein moet daarvoor een goede verbinding met de Landstraat krijgen, een verkeersveilige verkeerstructuur en een prettige en groene uitstraling.

Eerste ontwerpen

Tijdens een informatiebijeenkomst in maart 2017 legde de gemeente drie concepten op tafel van een mogelijke herinrichting van het stationsplein. De bewoners en ondernemers kwamen zelf ook met een mooi plan voor de herinrichting van het gebied. De drie ontwerpen van de gemeente waren gebaseerd op de oude vestingstructuur van het centrum van Delfzijl. Het grote verschil met het voorstel van de bewoners zat hem daardoor in het verleggen van het Johan van den Kornputplein. Door de weg te verleggen is het mogelijk om de vesting terug te laten komen tot aan het nieuw ingerichte stationsplein. Tijdens diezelfde avond is er een klankbordgroep opgericht van aangrenzende ondernemers en inwoners om de plannen nauwer op elkaar af te stemmen.

Geen wegverlegging

Zowel het plan van de bewoners, als de drie ontwerpen van de gemeente zijn met het college en de raad besproken. Na aanleiding daarvan is in juli 2017 aan de klankbordgroep laten weten dat het verleggen van de weg voor nu buiten beschouwing is. Tijdens diezelfde avond is de voorkeurs variant (een samenvoeging van één van de plannen van de gemeente en het plan van de bewoners) verder uitgewerkt. Hierbij is er vooral gekeken naar veilige verkeersstromen en de parkeergelegenheid. Binnenkort komt de klankbordgroep weer bij elkaar om de laatste uitwerkingen hiervan te bespreken. In het voorjaar van 2018 start de uitvoering van het uiteindelijke ontwerp, waarna de herinrichting eind 2018 gerealiseerd moet zijn.