Project Marconi Buitendijks steeds meer zichtbaar

In de afgelopen maanden is het uitzicht vanuit de haven in Delfzijl veranderd. Dit komt door de aanleg van het kwelderlandschap, dat onderdeel is van het project Marconi Buitendijks. Langs de Handelskade Oost en de Schermdijk is het kwelderlandschap steeds meer zichtbaar.

Te voet zijn straks de  kwelders in het westelijke deel bereikbaar via een nog aan te leggen looproute. De visdief en noordse stern krijgen aan de rand van de kwelder een eigen vogelbroedeiland. Ze hoeven dan niet langer te broeden op grinddaken in de omgeving. De activiteiten op het vogeleiland zijn van een afstand goed te zien vanuit een kijkhut. In het oostelijke deel van het kwelderlandschap ontstaan geleidelijk pionierskwelders door getijdenwerking, golfslag, stroming en opslibbing. Hier komt een onderzoek naar de mogelijkheden van stimuleren en sturen van kweldergroei. Het onderzoek levert als het goed is belangrijke kennis op over de manier om slib in water te laten bezinken en vast te leggen. Het project is financieel ondersteund door het Waddenfonds en de provincie Groningen.

Vergroot strand

Een ander onderdeel van Marconi Buitendijks is het verhoogd aanleggen van een zandstrand, waardoor het huidige strand veel groter wordt. Om dit te realiseren, wordt de dijk landinwaarts gelegd. De nieuwe contour van de zeedijk is al zichtbaar. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijke voor de werkzaamheden aan de dijk. Deze werkzaamheden moeten eerst afgerond worden voordat de gemeente kan starten met de aanleg van het verhoogde zandstrand en boulevard. Omdat de werkzaamheden aan de dijk meer tijd in beslag nemen is de aanleg van het strand nu voorzien eind 2018.