Pagina opties

Groter

Afval en milieu

Afvalkalender

De kalender met de data waarop grofvuil, chemisch afval, huishoudelijk afval, oud papier en het snoeihout worden ingezameld.

Afvalkalender downloaden

Chemokarroute downloaden 

Adressen afvalinzameling

Afvalverwerkingsstation
Voor grofvuil en asbest.

Hergebruik Plus
Voor aanmelding grofvuil en snoeiafval, verkoopbare goederen, verwerkbare goederen en wit- en bruingoed.

KCA depot
Voor kca, vlakglas, vetten en oliën.