Pagina opties

Groter

Afval en milieu

Afval is grondstof

De gemeente Delfzijl wil vanaf 2021 de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen van 165 kg per persoon per jaar naar 100 kg per persoon per jaar in 2025. Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de 100 kg Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling van de overheid.

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval die we jaarlijks per persoon in de gemeente produceren, is ongeveer 450 kg. Daarvan blijft na afvalscheiding in en om huis en door nascheiding van afvalverwerker Omrin 165 kg over. We scheiden ons afval dus best goed, maar het kan samen nog beter.

Samen halen we alles eruit!

Afval is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. In de grijze container zitten nu nog te veel grondstoffen die daardoor niet opnieuw te gebruiken zijn. Het is daarom belangrijk afval in huis nog beter te scheiden. Dit scheelt energie en grondstoffen, dat is weer goed voor het milieu én het in de hand houden van de afvalstoffenheffing. Om de gewenste 100 kg restafval te bereiken, gaan we in 2020 stap voor stap de inzameling van huishoudelijk afval veranderen.

Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de wensen van onze inwoners.

Daarnaast geven we meer informatie over afval scheiden en de nieuwe afvalvoorzieningen via de scheidingswijzer.

Afval scheiden doen we samen, we kunnen het niet alleen!

Wat mag waar in?

Bron- en nascheiding

We doen zoveel mogelijk aan bronscheiding door thuis afval te scheiden. Afvalverwerker Omrin gaat de afvalstromen die overblijven nascheiden en reclycen tot hoogwaardige nieuwe producten.

Zij zetten hiervoor slimme scheidingstechnieken in.

Te scheiden afvalsoorten